23. 3. 2021

Následuje prohlášení týkající se CheatBlockeru a informace o kompenzaci

Drahá komunito.

Před několika dny jsme oznámili, že jsme zahájili důkladné vyšetřování zaměřené na nejnovější aktualizaci Cheatblockeru poté, co jsme obdrželi zvýšené množství reakcí z našich komunit ohledně potenciálních falešných pozitivních zjištění v poslední vlně udělených blokací.

Při kontrole výsledků jsme si všimli několika nesrovnalostí ve zvláštních případech, které vyžadovaly další testování. Okamžitě jsme systém zastavili a odstranili z fronty všechny blokace čekající na zpracování. Proces byl složitý a vyžadoval hodně úsilí - někteří naši kolegové na tom pracovali nepřetržitě déle než 40 hodin - ale nakonec se nám podařilo identifikovat falešně pozitivní zjištění, abychom ověřili některá tvrzení a mohli podniknout další kroky. Přestože drtivá většina blokací byla ověřena jako správná, opakovaná kontrola každé z nich by trvala příliš dlouho a chtěli jsme se vyhnout zablokování postižených hráčů na delší dobu. V důsledku toho jsme se rozhodli zrušit všechny udělené blokace provedené systémem v rámci nejnovějších aktualizací Cheatblockeru, a to sahajících až do prosince 2020.

Chceme vám dát další aktuální informace k situaci spolu s náhledem, jak společně vnímáme budoucnost. Nejprve, a co je nejdůležitější, chceme se omluvit každému falešně detekovanému hráči, kterého to negativně ovlivnilo. Jak již bylo řečeno, záměrem Cheatblockeru vždy bylo sloužit naší úžasné globální komunitě v našem pokračujícím úsilí v boji proti bottingu a podvádění. V tomto aspektu jsme mnoho z vás zklamali a je nám to upřímně líto.

Proto jsme se, ve světle nedávných testů a analýz vyplývajících z našeho vyšetřování této záležitosti a vzhledem k tomu, že naše komunity tomuto systému nedůvěřují, rozhodli trvale přestat používat Cheatblocker jako jedno z mnoha opatření, která používáme v boji proti bottingu. V důsledku toho také zrušíme blokace udělené Cheatblockerem spolu se souvisejícími sankcemi, které byly vydány před prosincem 2020 na účty obdržené během probíhajícího posouzení. Ovlivnění hráči obdrží e-mail, jakmile bude jejich účet odblokován a v blízké budoucnosti budou odškodněni. Proto se ujistěte, že jsou e-mailové informace k vašemu účtu aktuální. Bohužel nebudeme moci posílat e-maily uživatelům Steam. Není třeba v této záležitosti psát tickety na podporu, protože tým již pracuje na všech typech případů.

Aby bylo jasné, nevzdáváme a nekončíme naše úsilí v boji proti botům. Máme k dispozici celou řadu dalších procesů, které vykazují prospěšné výsledky. Jak postupujeme vpřed, soustředíme se na ně místo používání a aktualizací Cheatblockeru. Tyto další nástroje jsou vyvíjeny interně a nikoli jinou společností, což nám dává větší kontrolu nad nimi a lepší přehled o těchto systémech.

Dále přehodnotíme naše interní procesy a zavedeme některá další bezpečnostní opatření, abychom zabránili tomu, aby se něco podobného, jako tyto chyby blokací, opakovalo.

Mnozí z vás se ptali, proč nám tak dlouho trvalo, než jsme zareagovali, a jste nespokojeni s podporou, které se vám v této věci dostalo. Jelikož se jedná o složitý problém, není snadné vám poskytnout krátkou odpověď. Bohužel jsme až dosud nikdy nebyli schopni identifikovat na našem výstupu falešná zjištění. Od chvíle, kdy byl systém zaveden, pokračujeme v detailních diskusích s vývojářem systému, abychom eliminovali potenciální falešně pozitivní zjištění a zajistili integritu blokací v důsledku použité metody detekce. Chceme zdůraznit, že komunitní manažeři, podpora a týmy vzali vaši zpětnou vazbu vážně, důkladně zkontrolovali vaše případy, shromáždili co nejvíce informací a předali je odpovědným lidem. Vzhledem k tomu, že vývojář systému nás ujišťoval, že vše fungovalo tak, jak bylo zamýšleno, a na naší straně jsme nemohli identifikovat žádná falešná zjištění, vedení se rozhodlo pokračovat v systému a nerušit žádné blokace. Ve výsledku jsme systému důvěřovali více, než jsme měli.

Ve skutečnosti neexistuje žádná vhodná kompenzace k vyrovnání důvěry, kterou v nás někteří hráči mohli ztratit. Snažili jsme se však ze všech sil přijít s něčím, co snad bude vhodné pro každého. Kompenzace bude vyplacena v několika krocích v průběhu příštích několika týdnů, aby se zkrátila celková doba pravidelné týdenní údržby. Bohužel i přesto mohou údržby trvat o něco déle než obvykle. Dotčeným hráčům bude poskytnuta následující kompenzace:

  • Ovlivnění hráči obdrží kompenzační balíček, který bude doručen do jejich skladů během údržby tento týden

    • Hráči zablokovaní během března 2021 obdrží: 1x Manny (7D), 1x Gryph (15D), 1x Personal Premium Shop (7D), 1x Amulet of Eternal Love (15D), navíc na účtu budou na 7 dní aktivovány Prémiové buffy.
    • Hráči zablokovaní před březnem 2021 obdrží:: 1x Manny (15D), 1x Gryph (30D), 1x Personal Premium Shop (15D), 1x Amulet of Eternal Love (30D), navíc na účtu budou na 30 dní aktivovány Prémiové buffy. Vezměte prosím na vědomí, že účty, které byly zablokovány před prosincem 2020, obdrží kompenzaci během jedné z následujících údržby poté, co budou jejich účty odblokovány.
  • Mrtví mazlíčci z vajíček budou tento týden obnovena u blokací udělených od prosince 2020, pokud se mazlíček narodil dříve a zemřel během blokace. Doba, po kterou byl účet zablokován, se přičte k době narození a úmrtí mazlíka. Mrtví mazlíčci z účtů blokovaných před prosincem 2020 budou obnoveni během jedné z příštích údržeb poté, co budou jejich účty odblokovány.

  • V současné době stále zkoumáme možnosti prodloužení doby trvání dalších předmětů, kdekoli je to možné. Bohužel to bude ještě nějakou dobu trvat. Další informace k tomu poskytneme, jakmile to bude možné.

Opět se upřímně omlouváme za nepříjemnosti a doufáme, že zůstanete součástí naší komunity. Děkujeme, že jste nás na tyto problémy upozornili, pokračujte v tom! Vždy vás všechny posloucháme a hovoříme s vývojáři - i když někdy chvíli trvá, než uvidíte výsledky.

S pozdravem

Váš Metin2 Team